Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

avanti popolo: Το κόλπο για να μας πάρουν τα σπίτια οι ξένες κυβε...

avanti popolo: Το κόλπο για να μας πάρουν τα σπίτια οι ξένες κυβε...: Ο ι επιπτώσεις του Μημονίου ΙΙ και οι άγνωστες πτυχές που αναδεικνύονται σταδιακά, απουσιάζουν εντελώς από τον προεκλογικό διάλογο, κάτι πο...